Met behulp van het Talentenspel maken deelnemers op inspirerende wijze ‘een reis naar binnen’, waarmee inzichten bereikt kunnen worden die van blijvende waarde zijn.

Het Talentenspel reikt deelnemers op een heel originele manier handvatten aan om het geleerde zelf in de praktijk te brengen waardoor zij steeds meer vertrouwen krijgen om op hun eigen kompas te gaan varen.

 

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L

T A L E N T E N S P E L   V O O R   T E A M S

T A L E N T E N S P E L   V O O R   E C H T P A R E N / S T E L L E N

T A L E N T E N S P E L   V O O R   G E Z I N N E N   E N    K I N D E R E N

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L  V O O R   J O N G E R E N

 

Talentcoaching indivueel

Onder begeleiding van mij als Talentencoach wordt het Talentenspel in ca. drie tot vier sessies van een dagdeel gespeeld.

 

Talentcoaching voor teams

Het Talentenspel biedt medewerkers van een team de kans om al het potentieel dat elk teamlid heeft optimaal voor het team in te gaan zetten.

Programma's op maat zijn mogelijk op aanvraag.

 

Talentcoaching voor echtparen/stellen

Onder begeleiding van mij als Talentencoach spelen partners het Talentenspel. Op speelse wijze leren zij elkaar nog beter kennen en krijgen zij tools aangereikt om het beste uit hun relatie te halen.

Veel partners ervaren het deelnemen aan het Talentenspel als een waardevolle verdieping die zij nooit hadden willen missen. Ook voor ouders die inmiddels zijn gescheiden, maar voor hun kinderen nog steeds het ouderschap op een goede manier willen blijven uitoefenen kan het Talentenspel uitkomst bieden.

 

Talentcoaching voor het gezin

Talentcoaching voor het gezin is een laagdrempelige manier om in het gezin tot meer onderling begrip en waardering voor elkaar te komen.

Door deelname aan het Talentenspel of een Talentworkshop op maat komt spelenderwijs  aan het licht waar ieder binnen het gezin tegenaan loopt en hoe meer harmonie bereikt kan worden. Het programma wordt aangepast aan het leeftijdsniveau van het kind/de kinderen  binnen het gezin.

 

Talentcoaching voor stellen die gescheiden zijn/of voor het hele gezin als ouders gescheiden zijn

Ook in situaties waarbij ouders gaan scheiden, of al gescheiden zijn, kan een Talentenspelsessie/-traject voor zowel ouders als voor de kinderen veel rust en helderheid brengen. Zodat ouders nu gezamenlijk, in harmonie vanuit twee huizen de kinderen opvoeden. En zodat de kinderen, nadat zij gewend zijn geraakt aan de nieuw ontstane situatie, zorgeloos kunnen opgroeien.

 

Talentcoaching voor jongeren

Voor jongeren vanaf ca. 12 jaar is een speciaal spel gemaakt, het Jong Talentenspel.