Met behulp van het Talentenspel maken deelnemers op inspirerende wijze ‘een reis naar binnen’, waarmee inzichten bereikt kunnen worden die van blijvende waarde zijn.

Het Talentenspel reikt deelnemers op een heel originele manier handvatten aan om het geleerde zelf in de praktijk te brengen waardoor zij steeds meer vertrouwen krijgen om op hun eigen kompas te gaan varen.

 

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L

T A L E N T E N S P E L   V O O R   E C H T P A R E N / S T E L L E N

T A L E N T E N S P E L   V O O R   G E Z I N N E N   E N    K I N D E R E N

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L  V O O R   J O N G E R E N

 

Talentcoaching indivueel

Onder begeleiding van mij als Talentencoach wordt het Talentenspel in ca. drie tot vier sessies van een dagdeel gespeeld.

 

Talentcoaching voor echtparen/stellen

Onder begeleiding van mij als Talentencoach spelen partners het Talentenspel. Op speelse wijze leren zij elkaar nog beter kennen en krijgen zij tools aangereikt om het beste uit hun relatie te halen.

Veel partners ervaren het spelen van het Talentenspel als een waardevolle verdieping die zij nooit hadden willen missen. 

 

Talentcoaching voor het gezin

Talentcoaching voor het gezin is een laagdrempelige manier om in het gezin tot meer onderling begrip en waardering voor elkaar te komen.

Door deelname aan het Talentenspel of een Talentworkshop op maat komt spelenderwijs  aan het licht waar ieder binnen het gezin tegenaan loopt en hoe meer harmonie bereikt kan worden. Het programma wordt aangepast aan het leeftijdsniveau van het kind/de kinderen  binnen het gezin.

 

Talentcoaching voor stellen die gescheiden zijn/of voor het hele gezin als ouders gescheiden zijn

Als een stel uit elkaar gaat kunnen met behulp van het Talentenspel aspecten naar voren komen waardoor er meer begrip en (een begin van) acceptatie kan komen. Ouders/partners worden erbij begeleid om aan elkaar kenbaar te maken wat heeft gemaakt dat ze uit elkaar zijn gegroeid. En worden uitgenodigd naar elkaar uit te spreken wat ieders verwachtingen waren en hoe ieder nu, naar elkaar kan kijken.  Zodat ieder zien en uitspreken hoe betekenisvol de relatie is geweest. Dit maakt een respectvolle beëindiging van de relatie mogelijk.

Ook in situaties waarbij ouders gaan scheiden, of al gescheiden zijn, kan een Talentenspelsessie/-traject voor zowel ouders als voor de kinderen veel rust en helderheid brengen. Zodat ouders nu gezamenlijk, in harmonie vanuit twee huizen de kinderen opvoeden. En zodat de kinderen, nadat zij gewend zijn geraakt aan de nieuw ontstane situatie, zorgeloos kunnen opgroeien.

 

Talentcoaching voor jongeren

Voor jongeren vanaf ca. 12 jaar is een speciaal spel gemaakt, het Jong Talentenspel.