Met behulp van het Talentenspel maken deelnemers op inspirerende wijze ‘een reis naar binnen’, waarmee inzichten bereikt kunnen worden die van blijvende waarde zijn.

Het is mij gebleken dat het Talentenspel een heel fijne manier van coaching biedt die deelnemers verrassend nieuwe mogelijkheden aanreikt om het geleerde zelf in de praktijk te brengen waardoor zij steeds meer vertrouwen krijgen om op hun eigen kompas te gaan varen.

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L

T A L E N T E N S P E L   V O O R   E C H T P A R E N / S T E L L E N

T A L E N T E N S P E L   V O O R   G E Z I N N E N   E N    K I N D E R E N

T A L E N T E N S P E L  I N D I V I D U E E L  V O O R   J O N G E R E N

 

Talentcoaching indivueel

Onder begeleiding van mij als Talentencoach wordt het Talentenspel in ca. drie tot vier sessies van een dagdeel gespeeld.

 

Talentcoaching voor echtparen/stellen

Onder begeleiding van mij als Talentencoach spelen partners het Talentenspel. Op speelse wijze leren zij elkaar nog beter kennen en krijgen zij tools aangereikt om het beste uit hun relatie te halen.

Veel partners ervaren het spelen van het Talentenspel als een waardevolle verdieping die zij nooit hadden willen missen. 

 

Talentcoaching voor het gezin

Talentcoaching voor het gezin is een laagdrempelige manier om in het gezin tot meer onderling begrip en waardering voor elkaar te komen.

Door deelname aan het Talentenspel of een Talentworkshop op maat komt spelenderwijs  aan het licht waar ieder binnen het gezin tegenaan loopt en hoe meer harmonie bereikt kan worden. Het programma wordt aangepast aan het leeftijdsniveau van het kind/de kinderen  binnen het gezin.

 

Talentcoaching voor jongeren

Voor jongeren vanaf ca. 12 jaar is een speciaal spel gemaakt, het Jong Talentenspel.