Sinds 2010 begeleid ik, onder meer als bemiddelaar en coach, ouders met hun gezin bij scheiding en in conflictsituaties. Als metafoor voor dit werken aan een relatie en/of gezin laat ik vaak een afbeelding zien van de ‘Sagrada Familia' ('de Heilige Familie') , dit is een prachtige kerk in Barcelona. Aan deze kerk, ontworpen door Antoni Gaudi, wordt al vanaf 1882 voortdurend gewerkt. En nog steeds is deze kerk niet af. Zo ben jijzelf, (en is jouw relatie/familie), ook een ‘bouwwerk’ waaraan voortdurend geschaafd zal moeten worden. Soms voldoet alleen een kleine verbouwing. Maar het is ook mogelijk dat een deel of het geheel gesloopt moet worden om nieuwe fundamenten te leggen voor een stevige constructie die structureel standhoudt. 

Het talentenspel maakt het mogelijk om op een heel originele luchtige wijze 'onderhoud te plegen'. Dit kan onder meer door te verkennen waar deelnemers behoefte aan hebben en hoe daaraan gewerkt kan worden zodat de relaties 'gezond' blijven. Individuele coaching is mogelijk en ook coaching voor jou en jouw partner, en/of jouw gezin.

 

Daarnaast begeleid ik sinds 2011, onder meer als bemiddelaar en coach, slachtoffers en daders.

Vergeving kan bij deze gesprekken een leidend thema zijn. 

Ook in familierelaties, in contacten met vrienden of anderssoortige relaties kan vergeving een rol spelen. Ik heb ervaren dat vergeving voor veel mensen een belangrijke stap kan zijn om weer verder te kunnen met het leven. Bekijk onder het kopje vergevingscoaching wat een vergevingssessie kan brengen.