Sinds 2010 begeleid ik, onder meer als bemiddelaar en coach, organisaties in conflictsituaties en ouders bij scheiding.

Sinds 2016 werk ik als Talentencoach. Met het Talentenspel is het mogelijk om op creatieve wijze eraan te werken dat jij alle talenten die je in je hebt, gaat benutten en gaat inzetten in je leven. Zodat je meer voldoening en balans krijgt in je leven.

Ook kun je samen met je partner, en/of met je gezin, of als bedrijf met je team verkennen hoe jullie het beste in elkaar naar boven kunnen halen. Vaak heb ik van deelnemers gehoord dat zij het van onschatbare waarde vinden wat hun deelname aan het Talentenspel voor zichzelf en hun familieleden/partners/teamleden heeft betekend. Zij hebben hebben geleerd elkaar op een heel andere manier te bekijken en elkaar om die reden nog beter te leren begrijpen. Relaties zijn hierdoor verdiept en versterkt, ook is er meer onderling begrip ten opzichte van elkaar. 

 

Daarnaast begeleid ik sinds 2011, onder meer als bemiddelaar en coach, slachtoffers en daders.